בדיקת נאותות של קוד פתוח ותמיכה בתהליכי מיזוג ורכישה

בדיקות נאותות של קוד פתוח

אנו נותנים הערכה מקיפה של התהליכים והשימוש בתוכנות קוד פתוח על מנת להגן על ההשקעה שלך ובמטרה להבטיח עמידה ביעדים שקבעת. אנו מפשטים את ההיבטים הטכניים על מנת לספק כלים ולהעצים את צוות ניהול העסקה לצורך קבלת החלטות השקעה מושכלות. למרות שנושאים רבים לא יעצרו את העסקה מלהתממש ישנה חשיבות מכרעת בהבנת חולשות האבטחה הידועות, סיכונים משפטיים וסיכונים תפעוליים הקשורים בקוד פתוח, וכן קביעת יעדים להמשך פעילות עתידית.

הבדיקות אותן אנו מבצעים כוללות בחינה של ניהול שרשרת אספקת התוכנה וניתוח הרכב הקוד הפתוח בתוכנה (Software Composition Analysis) ליצירה של רשימה מלאה של רכיבי הקוד הפתוח בתוכנה (Software Bill of Materials-SBoM) לרבות חולשות אבטחה ידועות והרשיונות של כל רכיב ורכיב. 

תמיכה בתהליכי מיזוג ורכישה

בין אם אתה מתכונן לקראת תהליך בדיקת נאותות של התוכנה או בשלבי השיא של התהליך, אנו נספק תמיכה צמודה וכלים להתמודדות יעילה וטובה עם התהליך על מנת לייצר אמון בשרשרת אספקת התוכנה. נתמוך בך בניתוח דוחות הסריקה של התוכנה ורשימת רכיבי הקוד הפתוח בתוכנה (Software Bill of Materials-SBoM) על מנת לזהות סיכונים, להצביע על פערים בדוח ולהציע תוכנית לפתרון חולשות אבטחה ידועות ורשיונות רכיבי הקוד הפתוח.  

תמיכה בתהליכי מיזוג ורכישה

בין אם אתה מתכונן לקראת תהליך בדיקת נאותות של התוכנה או בשלבי השיא של התהליך, אנו נספק תמיכה צמודה וכלים להתמודדות יעילה וטובה עם התהליך על מנת לייצר אמון בשרשרת אספקת התוכנה. נתמוך בך בניתוח דוחות הסריקה של התוכנה ורשימת רכיבי הקוד הפתוח בתוכנה (Software Bill of Materials-SBoM) על מנת לזהות סיכונים, להצביע על פערים בדוח ולהציע תוכנית לפתרון חולשות אבטחה ידועות ורשיונות רכיבי הקוד הפתוח.  

בדיקת עשן (סקר סיכונים)

השלב הראשון בניהול סיכונים הוא להיות מודע להם. אנו מציעים ללקוחותנו סקר סיכונים על מנת לבחון פערים בין נהלי העבודה הקיימים לבין הסטנדרטים המקובלים בתעשיה, חולשות ידועות וסיכונים משפטיים במוצר של החברה.

קבע פגישה עוד היום!

קבע פגישה עוד היום!